Wat doet de douane nou wel/niet bij controle olierijders?

Over loodhoudende of loodvrije benzines, octaangetal, loodvervangers, LPG, diesel, PPO, motor-, versnellingsbak- en andere olie.

Moderators: risky, Maarten Deen, Gilletti

Wat doet de douane nou wel/niet bij controle olierijders?

Berichtdoor Pininfarina504 » 31 aug 2005, 23:47

Douane jaagt op zonnebloemolie
De brandstof-gestapo heeft de jacht geopend op dieselrijders. Zo blijken als gevolg van de exorbitant hoge brandstofprijzen steeds meer automobilisten hun tank af te vullen met zonnebloemolie van de Lidl. Het is niet alleen beter voor het milieu, het scheelt ook nog eens de nodige euri’s. Probleem is echter dat gekke Gerritje een hoop accijnzen misloopt. Op iedere liter brandstof pakt Zalm namelijk ruim 65 procent. En dat is 46 procent meer dan hij over een fles slaolie binnen harkt. En dus waarschuwt Zalm nog één keer: U bent fout bezig! Wie wordt gepakt, betaalt een boete van 4,53 euri per liter. Dus een dieseltank van 50 liter zonnebloemolie kost je bij staande houding 226,50. Bovenop dat bedrag volgt nog een naheffing van 374,91 euro per 1000 liter. Leuker kunnen we het niet maken, wel duurder...
UPDATE: Het lijkt erop dat de douane flauw bezig is. Belasting wordt namelijk alleen geheven over minerale oliën. Laat een zonnebloem nou plantaardig zijn. Hoogste tijd dus voor wat opstand!
205 1.4,97.
Peus 504Ti,78,gris fum, Paris.
Peus 504GL, Aut,73, blue mét, nwst, Elzas
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Peus 404, Fam zwart,70,ex-prefect Paris.
Pininfarina504
 
Berichten: 2491
Geregistreerd: 07 aug 2004, 10:42
Woonplaats: Gilze-Rijen

Berichtdoor Gilletti » 01 sep 2005, 00:22

Smeerlappen zijn het.
Lijkt een beetje op de (rode) landbouwdiesel controle-brigade! :x
403 Berline 1961 Bleu Amiral - 404 Automatique 1969 Vert Fusain
DAF 33 1968 Akwalo - DAF 55 Coupé 1970 Wit Kobina
Avatar gebruiker
Gilletti
Moderator
 
Berichten: 4395
Geregistreerd: 17 jun 2004, 22:35
Woonplaats: Mijdrecht

Berichtdoor Marius » 01 sep 2005, 20:47

lang artikel, maar de moeite van het lezen waard als je wilt weten wat er echt waar en niet waar is wat betreft deze "klopjacht"

PPO.nl schreef:
Hieronder een interne memo van de douane, n.a.v. de berichten in de media over dieselrijders die o.a. zonnebloemolie als brandstof gebruiken.
Korte conlusie:
Douane kan constateren (laboratorium)dat er biobrandstof in de tank zit, maar niet de hoeveelheid.
Als je volhoudt dat je niet weet hoe het in jouw tank komt kunnen ze niets doen.
Je bent strafbaar op 't moment dat je de bio-olie in de tank gooit, want op dat moment ben je bezig er brandstof van te maken. Dat mag alleen in een AGP (accijnsgoederenplaats)waar een particulier geen beschikking over heeft.
Als ze jou op dat moment betrappen kunnen ze je bekeuren met 226 euro.
groet,
ppo.nl
===================================================
Memo Biobrandstof (zonnebloemolie)
Aan Alle medewerkers van de douane die belast zijn met controle op het gebruik
Van BoeteFraudeCoördinatoren van Douane Noord, West, Rotterdam en Zuid
Datum 27 juli 2005
Kenmerk
Kopieën aan

Beste collega’s,
Aanleiding voor dit memo:
Afgelopen week is de douane enigszins ‘negatief’ in de pers gekomen. De reden hiervoor was een wat ongelukkig geciteerde uitspraak van de persvoorlichter van de douane.
Aan de persvoorlichter werd gevraagd of je mag rondrijden met zonnebloemolie in je tank. Een deel van het antwoord dat zij gaf is formeel juist. Als in Nederland zonnebloemolie wordt gebruikt als motorbrandstof wordt de zonnebloemolie aangemerkt als een minerale olie en is de accijns verschuldigd. Dat de douane regelmatig zou controleren op biobrandstof in de tank is echter tot op heden wat te kort door de bocht. Volgens de persvoorlichter zou de douane bij het aantreffen van biobrandstof een boete en een naheffing opleggen.
De vier BFC’ers van de douane hebben gemeend om meer duidelijkheid te moeten verschaffen hoe vooralsnog moet worden omgegaan met de controles waarbij biobrandstof wordt aangetroffen in de brandstoftank van een motorrijtuig of een pleziervaartuig. Vandaar dit memo.
Wat is biobrandstof eigenlijk?
Biobrandstoffen zijn er in veel soorten. De belangrijkste zijn alcohol (vooral gewonnen uit suikerriet of maïs) en biodiesel (gemaakt van oliehoudende gewassen als koolzaad en raapzaad). Ook de puur plantaardige oliën (PPO) zoals zonnebloemolie en slaolie vallen onder de noemer biobrandstof.
Biobrandstoffen als motorbrandstof:
Biobrandstoffen die worden gebruikt als motorbrandstof werden tot 1 januari 2004 belast met accijns op grond van artikel 25 lid 2 letter a Wet op de accijns. Met ingang van 1 januari 2004 worden deze biobrandstoffen genoemd in artikel 25 lid 1 Wet op de accijns.
Op deze wijze worden biobrandstoffen onder de controlebepalingen geplaatst. Dit betekent dat de productie en het voorhanden hebben van biobrandstoffen, waarvan de accijns nog niet is voldaan en die bestemd zijn als motorbrandstof, niet is toegestaan mits voldaan wordt aan een aantal stringente voorwaarden. De productie van biobrandstoffen dient dan ook in een accijnsgoederenplaats (AGP) te geschieden en het vervoer onder schorsing van accijns dient plaats te vinden onder begeleiding van een administratief geleidedocument.
Voor zover de biobrandstoffen niet zijn genoemd (GN-code) in artikel 25 lid 1 Wet op de accijns, is artikel 25 lid 2 letter a Wet op de accijns van toepassing en hebben zich geen veranderingen voorgedaan. De producten zijn belast met accijns en vallen op grond van artikel 5 lid 3 letter d Wet op de accijns eveneens onder de controlebepalingen.
(Bron: Rapport biobrandstoffen in Nederland mei 2005)
Mengen door particulieren:
Het is ook mogelijk dat particulieren biobrandstoffen bijmengen bij reguliere fossiele brandstoffen. Dit betreft veelal particulieren die slaolie in supermarkten kopen en vervolgens mengen met de diesel in hun tank. Er is een voorbeeld bekend van iemand die bijvoorbeeld tot 30% slaolie in zijn tank gooit. Het zal echter niet zo’n vaart lopen met deze experimenten. Ze werken eigenlijk alleen bij wagens met oudere dieselmotoren. Moderne motoren (HDI, TDI, etc) werken met moderne injectiesystemen die zonder aanpassingen zeer snel zullen verstoppen. Dit in verband met de viscositeit van plantaardige oliën. Daarbij komt nog dat door het bijmengen van bijvoorbeeld slaolie motoren snel slijten. De baten zullen niet op wegen tegen de kosten op de langere termijn. Mogelijk kan dit fenomeen worden meegenomen bij de reguliere monsternames in het wegverkeer (blanke en rode gasolie). Een complicerende factor hierbij is dat het laboratorium wel de aanwezigheid van biobrandstoffen kan aantonen maar niet de exacte hoeveelheid bijgemengde biobrandstoffen.
(Bron: Rapport biobrandstoffen in Nederland mei 2005)

Tijdstip belastbare feit:
Bij de particulier die in de supermarkt PPO koopt ontstaat het belastbare feit pas als deze de PPO in de brandstoftank doet. Op dat moment geeft de particulier aan de PPO de bestemming ‘gebruik als motorbrandstof’.
De particulier die aan de PPO de bestemming ‘gebruik als motorbrandstof’ geeft moet dan ook dagaangifte doen voor de verschuldigde accijns. Het belastbaar feit is in dit geval het vervaardigen van een accijnsgoed. Onder vervaardigen verstaat artikel 1a, eerste lid letter b, Wet op de accijns: elk handelen waarbij of waardoor een accijnsgoed ontstaat of de samenstelling van een accijnsgoed wordt gewijzigd.
Op grond van artikel 2f Wet op de accijns wordt het vervaardigen van een accijnsgoed als uitslag aangemerkt.
De accijns wordt ook van deze particulier geheven op grond van artikel 51a Wet op de accijns. Het tijdstip waarop de verschuldigdheid ontstaat is het moment van vervaardigen (artikel 52a Wet op de accijns). Uiterlijk op de dag na het ontstaan van de accijnsschuld moet aangifte worden gedaan (artikel 53a Wet op de accijns) en moet de accijns zijn voldaan.
Het is echter niet toegestaan om een accijnsgoed te vervaardigen buiten een AGP. Doe je dit wel dan is overtreden artikel 5, eerste lid letter a, Wet op de accijns. Het opzettelijk vervaardigen buiten een AGP is strafbaar gesteld in artikel 97 Wet op de accijns. Op dit moment geldt voor een dergelijke overtreding, afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid, een transactie van minimaal € 226,00. Dit in tegenstelling tot de door de persvoorlichter genoemde boete van € 4,53 per liter tankinhoud.

Let op!: Als PPO in de brandstoftank wordt aangetroffen is er niet altijd sprake van vervaardiging. Als uit de verklaring blijkt dat de bestuurder de PPO niet in de brandstoftank heeft gedaan of niet weet hoe deze in de brandstoftank terecht is gekomen dan heeft de bestuurder de PPO voorhanden. In dat geval zegt artikel 2f dat het voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de accijns in de heffing is betrokken als uitslag wordt aangemerkt. Ook nu weer zijn de artikelen 51a, 52a en 53a Wet op de accijns van toepassing.

Knelpunten:
1. De controlebevoegdheden die in de Wet op de accijns zijn gegeven zijn alleen van toepassing als vaststaat dat biobrandstoffen zijn bestemd voor belaste doeleinden. Alleen op dat moment ontstaat een belastbaar feit en zijn de controlebevoegdheden van toepassing. Dit impliceert, dat de Belastingdienst / Douane geen mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de controlebevoegdheden van de Wet op de accijns. Pas als vaststaat dat het om vervaardigen van minerale oliën gaat kan een beroep worden gedaan op de wettelijke controlebepalingen. Zelfs het aanwezig hebben van herkomstbescheiden bij het voorhanden hebben van biobrandstoffen, op grond van artikel 34 Uitvoeringsbesluit en artikel 52 Uitvoeringsregeling accijns, is niet vereist. Dit zal er toe leiden dat het controleren op misbruik ernstig wordt bemoeilijkt waarbij het constateren van misbruik zal worden gereduceerd tot toevalstreffers.
(Bron: Rapport biobrandstoffen in Nederland mei 2005)

2. Voor biobrandstoffen is geen tarief vastgesteld. Op grond van artikel 28 Wet op de accijns dient het tarief toegepast te worden waarmee de biobrandstof het meest overeenkomt. De Rtp. kennisgroep accijns heeft naar aanleiding van helpdeskvragen in overleg met het Laboratorium een aantal standpunten ingenomen. Het verdient aanbeveling deze uitgangspunten nader uit te werken en vervolgens vast te leggen in een beleidsbesluit.
Hierbij dient ook aandacht geschonken te worden aan de vraag of biodiesel of biobrandstoffen die worden toegepast in dieselmotoren voorzien dienen te zijn van herkenningsmiddelen wil aanspraak gemaakt kunnen worden op het laagbelaste tarief. Nagegaan dient te worden of artikel 27 lid 3 Wet op de accijns in dit geval aanpassing behoeft.
(Bron: Rapport biobrandstoffen in Nederland mei 2005)

3. In het buitenland (Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zweden) is aan de pomp al biobrandstof verkrijgbaar. In Duitsland alleen al zou het om ongeveer 700 tankstations gaan. De douane zal bij controle van de inhoud van de brandstoftank biobrandstof kunnen aantreffen. Dat kan dan PPO zijn maar ook blanke gasolie waaraan een kleine hoeveelheid biodiesel is toegevoegd.
Op grond van de Wet op de accijns wordt brandstof die je voorhanden hebt in de brandstoftank of in een draagbaar reservoir en die in een andere lidstaat is uitgeslagen of ingevoerd niet als uitslag aangemerkt. Over deze brandstof is in Nederland dus geen accijns verschuldigd.

4. Naheffing vindt plaats over de hoeveelheid PPO die in de brandstoftank wordt aangetroffen. De douane moet dus vaststellen hoeveel brandstof in de tank aanwezig is. Daarbij komt dat het vaak zal gaan om een deel PPO en een deel blanke gasolie. Over de gasolie is waarschijnlijk al accijns betaald. Vastgesteld zal moeten worden hoeveel liter PPO in de brandstoftank aanwezig is om een juiste naheffing te kunnen opleggen. Het is bekend dat het heel lastig zo niet onmogelijk is om de juiste hoeveelheid aanwezige brandstof vast te stellen.
Gezien de hiervoor genoemde knelpunten zal eerst nader beleid moeten worden geformuleerd. Zowel het Ministerie van Financiën, B/CPP als de Rtp kennisgroep accijns zijn momenteel bezig met deze problematiek. Zodra hierover meer duidelijkheid is verkregen zal door de BFC’ers bekeken worden in hoeverre dit gevolgen heeft voor de uiteindelijk sanctionering.

Controlebeleid douane met betrekking tot biobrandstof:
Vooralsnog worden er geen controles ingesteld bij supermarkten en worden er ook geen gerichte acties uitgevoerd op het vervaardigen en / of het gebruik van biobrandstof.
Als tijdens een reguliere controle het vermoeden ontstaat dat er sprake is van het rijden op biobrandstof wordt een monster van de brandstof genomen en ingezonden aan het douanelaboratorium ter bepaling van aard en samenstelling. De monsteruitslagen dienen uitsluitend als signalering. Er worden geen transacties versneld aangeboden.
Wel moeten alle relevante gegevens van de bestuurder en het voertuig worden genoteerd en vastgelegd in DFB. Na de uitslag van het monsteronderzoek wordt een PV van bevinding opgemaakt en ingezonden naar de BFC’er. Deze beslist uiteindelijk wat er verder zal gebeuren.

Alleen na toestemming van de BFC’er kan hiervan worden afgeweken.
Greetzz,
Marius

Kampeer auto techniek<--- Mijn site
Moderator van:Het camperCafe & The Mental Maniacz Game clan
Avatar gebruiker
Marius
 
Berichten: 254
Geregistreerd: 15 maart 2005, 20:49

Berichtdoor Jeetje » 01 sep 2005, 22:16

3. In het buitenland (Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zweden) is aan de pomp al biobrandstof verkrijgbaar. In Duitsland alleen al zou het om ongeveer 700 tankstations gaan. De douane zal bij controle van de inhoud van de brandstoftank biobrandstof kunnen aantreffen. Dat kan dan PPO zijn maar ook blanke gasolie waaraan een kleine hoeveelheid biodiesel is toegevoegd.
Op grond van de Wet op de accijns wordt brandstof die je voorhanden hebt in de brandstoftank of in een draagbaar reservoir en die in een andere lidstaat is uitgeslagen of ingevoerd niet als uitslag aangemerkt. Over deze brandstof is in Nederland dus geen accijns verschuldigd.


Sla-olierijders komen dus -bij een controle- nét uit Duitsland vandaan! :wink:
... it's better to burn out, than to fade away...
Avatar gebruiker
Jeetje
 
Berichten: 4316
Geregistreerd: 09 jul 2004, 14:14
Woonplaats: Vinkeveen

Berichtdoor Marius » 02 sep 2005, 06:23

inderdaad..
ze kunnen je gewoonweg niks maken, dit artikel bewijst dat weer eens.

Eigenlijk hoef je maar 1 keer per jaar ffkes in duitsland PPO te tanken, en het bonnetje te bewaren.
Hun kunnen onmogenlijk bewijzen hoeveel ik rijd, dus hoe lang die biodiesel er al in zit.
En daarbij kunnen ze niet achterhalen wat de mengverhouding is, dus als er ooit een volle tank biodiesel ingegaan is, en je hebt sinds dien de tank nooit helemaal leeg gereden zal er altijd (hoe minimaal ook) een restje bio diesel aanwezig zijn. :P
Greetzz,
Marius

Kampeer auto techniek<--- Mijn site
Moderator van:Het camperCafe & The Mental Maniacz Game clan
Avatar gebruiker
Marius
 
Berichten: 254
Geregistreerd: 15 maart 2005, 20:49

Berichtdoor 404 » 02 sep 2005, 13:55

Is die bio-diesel exact hetzelfde als de sla-olie?
404
 
Berichten: 892
Geregistreerd: 02 apr 2004, 21:14

Berichtdoor Brownie » 02 sep 2005, 15:49

404UXD schreef:Is die bio-diesel exact hetzelfde als de sla-olie?


Nee, die bio-diesel is volgens mij een mengsel van diesel, ppo en nog wat dingetjes geloof ik.
Maar uit het artikel van Marius blijkt dat zowel voor slaolie als biodiesel dezelfde regels gelden.
Avatar gebruiker
Brownie
Moderator
 
Berichten: 3544
Geregistreerd: 25 aug 2005, 11:08
Woonplaats: Nederweert

Berichtdoor Marius » 02 sep 2005, 16:32

en dat ze dus geen onderscheid kunnen "meten" tussen die twee.

Dus als je bio diesel hebt getankt komt er een "positief" uit de test, bio diesel mag je tanken en word geleverd in ons buurland.
Dus als je een PPO (sla olie of zonnebloem olie) bij je diesel mengt geeft dit het zelfde reslutaat in de test.

Kortom ket mag dan wel niet mogen, maar bewijsvoering is voor de controlerende instanties erg lastig, dus een sanctie zal er niet uit komen lijkt mij.
Greetzz,
Marius

Kampeer auto techniek<--- Mijn site
Moderator van:Het camperCafe & The Mental Maniacz Game clan
Avatar gebruiker
Marius
 
Berichten: 254
Geregistreerd: 15 maart 2005, 20:49

Berichtdoor Jeetje » 02 sep 2005, 16:55

Als in Nederland zonnebloemolie wordt gebruikt als motorbrandstof wordt de zonnebloemolie aangemerkt als een minerale olie en is de accijns verschuldigd


Dit is natuurlijk een zotte veronderstelling! Omdat je 'm in je auto knikkert wordt de sla-olie plotseling minerale olie!!!

Dat zou hetzelfde zijn als dat je over limonade die je drinkt plotseling accijnzen zou moeten gaan betalen, omdat -als je 'm eenmaal hebt gedronken- die dan als alcohol wordt aangemerkt...

Stel nou dat ik ontdek dat een auto ook op water zou kunnen lopen met enige aanpassingen, zou ik dan over het water dat ik tank ook opeens accijns verschuldigd zijn????
... it's better to burn out, than to fade away...
Avatar gebruiker
Jeetje
 
Berichten: 4316
Geregistreerd: 09 jul 2004, 14:14
Woonplaats: Vinkeveen

Berichtdoor Brownie » 02 sep 2005, 17:05

Jeetje schreef:
Als in Nederland zonnebloemolie wordt gebruikt als motorbrandstof wordt de zonnebloemolie aangemerkt als een minerale olie en is de accijns verschuldigd


Dit is natuurlijk een zotte veronderstelling! Omdat je 'm in je auto knikkert wordt de sla-olie plotseling minerale olie!!!
...
Stel nou dat ik ontdek dat een auto ook op water zou kunnen lopen met enige aanpassingen, zou ik dan over het water dat ik tank ook opeens accijns verschuldigd zijn????


Ja, waarschijnlijk wel. Stoffen die je in de tank gooit om je auto op te laten rijden vallen volgens de wet tot de minerale olieen. Daarover moet dus accijns betaald worden.
Zo zijn er wel meer zaken in de wet gedefinieerd die voor ons gevoel en de wetenschap niet kloppen.
Avatar gebruiker
Brownie
Moderator
 
Berichten: 3544
Geregistreerd: 25 aug 2005, 11:08
Woonplaats: Nederweert

Berichtdoor corjan » 02 sep 2005, 18:22

Ter info:

Beroepshalve houd ik me bezig met de productie van biodiesel: Als je een vet of olie (triglyceriden) pakt en je mikt daar methanol bij dan krijg je als producten glycerine en methylesters. Die methylesters vormen de biodiesel. Dat is dus in weze wel een ander stofje dan de oorspronkelijke triglyceriden. Ik weet niet wat voor testjes ze hanteren bij de douane maar lijkt me toch dat ze dat verschil wel moeten kunnen vinden.

Groeten Corjan
corjan
 
Berichten: 131
Geregistreerd: 15 aug 2004, 21:05

Berichtdoor Mark » 03 sep 2005, 10:56

404UXD schreef:Is die bio-diesel exact hetzelfde als de sla-olie?

Nee, zaadolie wordt ook aangeduid als puur plantaardige olie (PPO). Onder biodiesel wordt in NL (verwarrend is dat ze daarmee in Duitsland anders omgaan) doorgaans normale diesel verstaan waaraan tot 5% bewerkte PPO is toegevoegd (ingewikkeld chemisch verhaal, RME enzo, dus dat laat ik maar, dat weet Corjan vast veel beter). Biodiesel voldoet daarmee aan de toepasselijke EN-norm, maw is volkomen veilig voor elke diesel waarvoor die norm is voorgeschreven (commonrails bijvoorbeeld). Zo wordt ook ethanol aan bezines toegevoegd tot 5-10%. Daarmee hebben we bijna allemaal al eens onbewust gereden, na tanken in buitenlanden.
Avatar gebruiker
Mark
 
Berichten: 2979
Geregistreerd: 17 maart 2004, 23:16

Berichtdoor jon » 03 sep 2005, 11:20

Als ik volgende week m'n motorkap terug heb, ga ik het zeker proberen. Lijkt me wel interessant. Ik hoorde dat rooie diesel ook al meer dan een euro kost, dus het wordt steeds verleidelijker om ff bij de lidl te tanken.

Groet, Jon.
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=54&t=28068#p278076
Avatar gebruiker
jon
 
Berichten: 1772
Geregistreerd: 07 aug 2004, 12:09
Woonplaats: Achterhook

Berichtdoor Marius » 04 sep 2005, 19:55

jon verdiep je dan wel ff goed in de materie, want er komt echt wel wat bij kijken.
En als je een lucas pomp hebt (wat de meeste franse diesels hebben) raad ik hhet je toch af, en ik niet alleen hoor..:) de meeste kenners zijn het er over eens dat die pompen er niet geschikt voor zijn.
Greetzz,
Marius

Kampeer auto techniek<--- Mijn site
Moderator van:Het camperCafe & The Mental Maniacz Game clan
Avatar gebruiker
Marius
 
Berichten: 254
Geregistreerd: 15 maart 2005, 20:49

Berichtdoor jon » 05 sep 2005, 13:09

Ik zal wel even kijken. Gewoon 1 keer om te proberen, m'n pomp is toch al lek. :-) :?

Maar, goed nieuws!

http://www.nu.nl/news/584603/34/%27Biod ... ij%27.html

Uitgegeven: 3 september 2005 09:44
Laatst gewijzigd: 3 september 2005 13:17
DEN HAAG - Biodiesel en andere milieuvriendelijker brandstoffen zijn volgend jaar accijnsvrij verkrijgbaar bij de tankstations. Het kabinet zal in 2006 geen belasting heffen op de biobrandstoffen, zo bevestigden ingewijden rond het kabinet in een reactie op berichtgeving hierover in De Telegraaf zaterdag.

De maatregel wordt op prinsjesdag bij de presentatie van het Belastingplan 2006 officieel bekendgemaakt. Op voorstel van staatssecretaris Van Geel (Milieu) zal het kabinet 70 miljoen euro uittrekken om het gebruik van biobrandstoffen op deze manier te stimuleren.

KoolzaadolieBiobrandstoffen zijn zonder accijnsverlaging wat duurder dan gewone diesel en benzine. Biodiesel bijvoorbeeld is diesel vermengd met een deel koolzaadolie. Door die toevoeging is de brandstof duurder. De (deels) natuurlijke brandstoffen zijn aantrekkelijk omdat een auto op biodiesel minder CO2 en roet uitstoot.

Met het aanstaande belastingvoordeeltje beoogt het kabinet de Nederlandse autorijders en de sector vertrouwd te maken met biodiesel en 'biobenzine'. Het gaat vooral om "oefenen" met de natuurlijke brandstoffen. De maatregel moet ook de ontwikkeling van de "tweede generatie biobrandstoffen" bevorderen.

EC

De Europese Commissie maande Nederland en zeven andere lidstaten kort voor de zomer al vaart te maken met de biobrandstoffen. Het gebruik ervan in Nederland loopt ver achter op het schema, dat in Europees verband is afgesproken. In 2010 moet 5,75 procent van de brandstoffen biologisch zijn. Niet alleen omdat auto's hierop schoner en zuiniger rijden, maar ook omdat biodiesel Europa minder afhankelijk maakt van de olieproducerende landen.

Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italie, Polen, Belgie en Zweden stimuleren de natuurlijke diesels en benzines al via een lagere accijns.


Groet, Jon.
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=54&t=28068#p278076
Avatar gebruiker
jon
 
Berichten: 1772
Geregistreerd: 07 aug 2004, 12:09
Woonplaats: Achterhook

Berichtdoor Brownie » 23 sep 2005, 13:54

Valt toch tegen dus. Er verandert heel weinig aan de huidige regels.
Op ppo.nl zitten we er behoorlijk achteraan om de juiste informatie te krijgen : http://www.ppo.nu/viewforum.php?f=13
Het enige wat verandert is dat brandstoffen op tankstations verkrijgbaar mogen zijn met max. 2% bioprodukten.
Ruud S op ppo.nu schreef:Shell en de andere benzine maatschappijen voelden niets voor bijmenging. Na wat onderhandelingen en massages zijn ze toch akkoord gegaan. Onder voorwaarde dat PPO in Nederland verdwijnt en een geringe bijbetaling van 100 miljoen euro gedaan werd. Het blijft dus illegaal om erop te rijden zonder accijns te betalen. Je mag wel je voertuig ombouwen.
Avatar gebruiker
Brownie
Moderator
 
Berichten: 3544
Geregistreerd: 25 aug 2005, 11:08
Woonplaats: Nederweert

PPO

Berichtdoor Pininfarina504 » 11 okt 2005, 11:56

De meneer uit Tilburg(Tilburg) met de groene(vert fumee) 504 diesel tankt legaal PPO(koolzaad-olie) in Venlo aan de pomp, kost 60ECT de liter.
205 1.4,97.
Peus 504Ti,78,gris fum, Paris.
Peus 504GL, Aut,73, blue mét, nwst, Elzas
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Peus 404, Fam zwart,70,ex-prefect Paris.
Pininfarina504
 
Berichten: 2491
Geregistreerd: 07 aug 2004, 10:42
Woonplaats: Gilze-Rijen

Re: PPO

Berichtdoor Brownie » 11 okt 2005, 12:04

Wim van Boekel schreef:De meneer uit Tilburg(Tilburg) met de groene(vert fumee) 504 diesel tankt legaal PPO(koolzaad-olie) in Venlo aan de pomp, kost 60ECT de liter.

Dat is echt in Venlo, in Nederland. Of net over de grens? In Duitsland is ppo inderdaad wel accijnsvrij te verkrijgen aan de pomp.
Ik heb wel begrepen dat enkele bedrijven bij wijze van uitzondering/proef zich er mee bezig mogen houden, maar gebruik door particulieren mag alleen als je dagaangifte voor accijns doet. Aangezien de accijns 37c per liter bedraagt, lijkt me 60 c/liter toch echt zonder accijns. Deze prijs is ongeveer gelijk aan die van de ALDI en LIDL.
Avatar gebruiker
Brownie
Moderator
 
Berichten: 3544
Geregistreerd: 25 aug 2005, 11:08
Woonplaats: Nederweert

Re: PPO

Berichtdoor Pininfarina504 » 11 okt 2005, 13:45

Is in Nederland eigelijk in eerste instantie eigenlijk niet direct voor particulier gebruik bestemd, maar voor overheid.
brownie schreef:
Wim van Boekel schreef:De meneer uit Tilburg(Tilburg) met de groene(vert fumee) 504 diesel tankt legaal PPO(koolzaad-olie) in Venlo aan de pomp, kost 60ECT de liter.

Dat is echt in Venlo, in Nederland. Of net over de grens? In Duitsland is ppo inderdaad wel accijnsvrij te verkrijgen aan de pomp.
Ik heb wel begrepen dat enkele bedrijven bij wijze van uitzondering/proef zich er mee bezig mogen houden, maar gebruik door particulieren mag alleen als je dagaangifte voor accijns doet. Aangezien de accijns 37c per liter bedraagt, lijkt me 60 c/liter toch echt zonder accijns. Deze prijs is ongeveer gelijk aan die van de ALDI en LIDL.
205 1.4,97.
Peus 504Ti,78,gris fum, Paris.
Peus 504GL, Aut,73, blue mét, nwst, Elzas
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Peus 404, Fam zwart,70,ex-prefect Paris.
Pininfarina504
 
Berichten: 2491
Geregistreerd: 07 aug 2004, 10:42
Woonplaats: Gilze-Rijen

Re: Wat doet de douane nou wel/niet bij controle olierijders

Berichtdoor LouisdeFunes » 07 maart 2012, 14:10

wat is er eigenlijk mis met het tanken van r*de diesel? bij mij, net over de grens in Belgie tank je het op dit moment voor 1,03 de liter, dat is toch 40 cts verschil met de normale accijnsdiesel. het brengt geen schade toe aan je motor. ik weet van uit mijn tijd dat ik nog werkte bij de oliehandel dat er pas op het tankstation een capsule kleurstof in de voorraadtank gedaan wordt, waarna het rode diesel is geworden. het is dus gewone diesel met -onschadelijke- kleurstof. een vriend van mij rijd er nu zo'n tien jaar op.
ik ben zelf overigens nog nooit, maar dan ook nog nooit in alle 25 jaar dat ik auto rij aangehouden voor een dergelijke controle. de boete, heb ik mij laten influisteren bedraagt 4,70 per getankte liter. dus op zijn hoogst zo'n 250,-
LouisdeFunes
 
Berichten: 2680
Geregistreerd: 04 mei 2006, 02:31

Re: Wat doet de douane nou wel/niet bij controle olierijders

Berichtdoor Brownie » 07 maart 2012, 22:27

Rode diesel zit in een ander accijnstarief, is bedoeld voor stationaire motoren en landbouwvoertuigen. Gooi je het in je auto, dan pleeg je bealstingfraude. Eerste bekeuring zal tussen 300 en 1000 euro liggen. De tweede keer dat ze je pakken, pleeg je een misdaad en zal je voor het gerecht moeten verschijnen. Dat zijn dingen die ik niet wil.

Dan liever PPO, is nog veel goedkoper en niet echt illegaal naast alle andere voordelen van PPO.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Avatar gebruiker
Brownie
Moderator
 
Berichten: 3544
Geregistreerd: 25 aug 2005, 11:08
Woonplaats: Nederweert

Re: Wat doet de douane nou wel/niet bij controle olierijders

Berichtdoor LouisdeFunes » 08 maart 2012, 01:09

ik zeg het wel zo stoer, maar durven doe ik het ook niet..elke keer in mijn leven als ik van plan was om iets illegaals uit te gaan vreten dan stond er wel juist op dat ogenblik een geuniformeerde heer gefronst naar mij te kijken...anderen hebben mazzel, ik word gepakt.
LouisdeFunes
 
Berichten: 2680
Geregistreerd: 04 mei 2006, 02:31


Keer terug naar Brandstoffen en smeermiddelen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten