Rijden op aardgas (CNG)

Over loodhoudende of loodvrije benzines, octaangetal, loodvervangers, LPG, diesel, PPO, motor-, versnellingsbak- en andere olie.

Moderators: risky, Maarten Deen, Gilletti

Rijden op aardgas (CNG)

Berichtdoor Mark » 01 nov 2005, 22:41

Je kunt natuurlijk ook nog op aardgas rijden. Dat vraagt wel een andere installatie dan LPG. Aardgas wordt in tegenstelling tot LPG in gasvorm getankt. Met veel meer tankcapaciteit is toch de actieradius nog heel beperkt.

Fiat, Ford, VW, Opel en Peugeot leveren een aantal van hun bedrijfswagens inmiddels met een aardgasinstallatie. Volvo (V70 bi-fuel cng) en Mercedes E-klasse leveren personenauto-uitvoeringen op CNG (Compressed Natural Gas). Goedkoop is zo'n installatie niet, met meerprijzen tot zo'n 8000 euro. Aardgas is volgens TNO de schoonste brandstof en inmiddels op een zeer beperkt aantal vulstations verkrijgbaar.

Meer informatie over rijden op aardgas en vind je op www.ngv-holland.nl
Avatar gebruiker
Mark
 
Berichten: 2979
Geregistreerd: 17 maart 2004, 23:16

CDA Zoetermeer wil aardgastankstation

Berichtdoor Mark » 20 nov 2005, 16:59

De CDA-fractie in de Gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 14 september aan de Raad een initiatiefvoorstel aangeboden om door middel van het vestigen van een aardgastankstation de steeds slechter wordende luchtkwaliteit te verbeteren. De fractie bepleit gebruik van aardgas (CNG-Compressed Natural Gas) als transportbrandstof door zowel de gemeente (eigenaar van een wagenpark) als het bedrijfsleven in Zoetermeer en omstreken.

Het CDA wil in de begroting 2006 van de gemeente Zoetermeer in eerste aanleg maximaal 260.000 euro reserveren voor het financieren van activiteiten die kunnen bijdragen aan een voortvarende introductie van aardgas als transportbrandstof. Als de raad instemt met het plan is Zoetermeer de eerste gemeente in Zuid-Holland met een aardgastankstation. Elders in het land zijn al plannen gerealiseerd en/of in uitvoering in Almelo, Haarlem en omgeving en Tilburg. In totaal rijden in Nederland zo’n 300 voertuigen op aardgas en is slechts een handvol openbare snelvulstations operationeel.

Schonere energiebron
De CDA-fractie lanceert haar initiatiefvoorstel bewust in de aanloop naar de Week van de Vooruitgang (17 tot en met 22 september) als belangrijke bijdrage aan een schoner milieu. Van de fossiele brandstoffen is aardgas de schoonste energiebron. Aardgas veroorzaakt de minste CO2-uitstoot. Aardgas is volgens het Zoetermeerse CDA het best geschikt als (tijdelijke) brug naar een duurzame energiehuishouding. Fossiel aardgas kan ook prima worden gemengd met gas gewonnen uit duurzame biomassa; ‘groen aardgas’ als dat op termijn beschikbaar komt.

Diverse Zoetermeerse ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk willen beleven zijn positief over het CDA-plan. Zij zijn bereid met financiële steun van de locale overheid deze transportbrandstof en aangepaste voertuigen te leveren en zelf op aardgas te rijden. Ook de gemeente Zoetermeer kan volgens het CDA een belangrijke rol hebben bij een voortvarende introductie van het plan. Het wagenpark van de gemeente Zoetermeer omvat circa 100 voertuigen, waaronder 13 huisvuilwagens. Veegmachines, tractoren, maaiers en dergelijke zijn niet meegerekend. Het beheer van het wagenpark staat positief tegenover het omschakelen naar een milieuvriendelijker brandstof, maar kan daar niet zelfstandig over besluiten, gelet op de kosten. Per aanpassing wordt uitgegaan van gemiddeld 6.500 euro. Elk voertuig moet worden bekeken. De totale kosten voor het ombouwen van 50 voertuigen belopen 325.000 euro. Verdeeld over drie jaar vergt dit een investering van circa 110.000 euro per jaar. Versnelde vervanging van oude voertuigen door materieel dat reeds geschikt is gemaakt voor rijden op aardgas verdient de voorkeur.

Promotieactiviteiten
Volgens CDA-Zoetermeer kan het Energieagentschap Zoetermeer (EAZ) de introductie van het plan door middel van promotie en samenwerking met omringende gemeenten stimuleren. Daartoe is beperkte uitbreiding nodig van het personeelsbestand (eenmalige kosten 50.000 euro). Voor ondersteuning van het bedrijfsleven in Zoetermeer is – gelet op de ondernemersrisico’s en eventuele aanloopverliezen – eenmalig 100.000 euro nodig. Het CDA vindt dat het College van B en W nauwlettend moet toezien op de doelmatigheid van de beschikbaar te stellen middelen.

Stadsgewest Haaglanden
Omdat Zoetermeer medeverantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in het Stadsgewest Haaglanden wil de CDA-fractie ook deze regio warm maken voor het aardgasproject. Het Energie Agentschap Zoetermeer heeft hierbij een initiërende rol. Mogelijke belemmeringen in regelgeving (bijvoorbeeld vergunningen) moeten worden weggenomen.
Laatst bijgewerkt door Mark op 07 dec 2005, 12:07, in totaal 1 keer bewerkt.
Avatar gebruiker
Mark
 
Berichten: 2979
Geregistreerd: 17 maart 2004, 23:16

Aardgascongres Zoetermeer

Berichtdoor Mark » 07 dec 2005, 12:06

Tijdens het drukbezochte congres ‘Rijden op aardgas omdat het schoner moet’ op 21 november ondertekenden de gemeente Zoetermeer en de RVOZ een intentieverklaring waarin zij het voornemen uitspreken in 2006 een aardgasvulstation binnen de gemeente Zoetermeer te realiseren. Mede-ondertekenaars Van Dorp Installaties, ERA TBI, woningcorporatie De Goede Woning, en Bakkerij Jongerius zullen aan dit initiatief meewerken door vervolgens hun wagenpark op termijn geschikt te maken voor aardgas. Volvo Van Vliet zal samen met collega dealers de verkoop van milieuvriendelijke motoren bevorderen.

Afbeelding

Intentieverklaring
De RVOZ en de gemeente hebben vier voornemens in de verklaring opgenomen die het uiteindelijk mogelijk gaan maken dat de gemeente en ondernemers in Zoetermeer hun wagenparken op aardgas kunnen laten rijden. Ten eerste gaat de gemeente op korte termijn de mogelijkheden onderzoeken het gemeentelijk wagenpark geschikt te maken voor aardgas. Als tweede punt wil de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven op korte termijn een aardgasvulstation realiseren binnen de gemeentegrenzen. Ten derde zullen gemeente, de RVOZ en installatieleverancier DutCH4 ondernemers stimuleren tot het investeren in bedrijfswagens op aardgas. Dit gebeurt door het aanbieden van wagenparkscans die meer inzicht bieden in de mogelijkheden voor ondernemers voor rijden op aardgas.

De mede-ondertekenaars hebben in het laatste punt aangegeven dat als het aardgasvulstation op korte termijn gerealiseerd wordt, zij een omschakeling maken naar aardgas.

Luchtkwaliteit bevordert ondernemersklimaat
Dagvoorzitter Jan ten Hoopen opende het symposium met de woorden ‘Dit is een congres over duurzaamheid. Waar we de luchtkwaliteit verbeteren, verbeteren we het leefklimaat en tevens het ondernemersklimaat, wat op zijn beurt het leefklimaat weer verbetert.’

Staatssecretaris Pieter van Geel, eerste spreker, wees de aanwezigen op het belang van de verbetering van de luchtkwaliteit en toonde zich dan ook verheugd met het Zoetermeerse initiatief. Van de kant van de overheid liet van Geel de aanwezigen weten dat er op korte termijn duidelijkheid komt over hoe de accijnsheffing op aardgas eruit gaat zien, ook op de langere termijn. Daarnaast zal het kabinet investeringen in rijden op aardgas zo veel mogelijk stimuleren.

Zoals wethouder Ton Roerig zei: ‘We staan zelf aan de basis van de verbetering van het milieu en aardgas kan daar een essentiële bijdrage aan leveren.’ Het college van B&W is volgens Roerig blij met het initiatief dat overigens uitstekend past in het energiebeleid van de gemeente. De gemeente zal dan ook ten volle meewerken aan de ondersteuning en promotie van dit RVOZ-initiatief. Daarnaast zal de aardgaswagenparkscan die de RVOZ samen met (tank)installatieleverancier DutCH4 de gemeente aanbood op korte termijn duidelijkheid geven over de mogelijkheden van het geschikt maken van het gemeentelijk wagenpark voor aardgas.

Voortrekkersrol
Christiaan van der Kamp, portefeuillehouder Milieu van het Stadsgewest Haaglanden prees de voortrekkersrol van de RVOZ. ‘Het aardgasvulstation is een ‘aanjaagstation’. Het stadsgewest heeft dit initiatief bestempeld als meest kansrijk in het kader van de luchtkwaliteitverbetering. We hopen dat er op termijn meerdere vulstations in de regio worden gebouwd.’ Volgens Van der Kamp is de luchtkwaliteit weliswaar beter dan in de jaren ’70, maar door de aangescherpte normen gooit ze roet in het eten bij nieuwbouwplannen. Rijden op aardgas is zeker een deel van de oplossing.

De provincie Zuid-Holland zal zich volgens gedeputeerde Erik van Heijningen toeleggen op de communicatie. In de rol van ‘middenbestuurder’ is de armslag van de provincie in zijn ogen echter beperkt, de ondersteunende middelen zullen echter zo optimaal mogelijk worden ingezet om de luchtkwaliteit in de provincie te verbeteren. ‘Ondanks dat veel fijnstof ook uit het buitenland afkomstig is.’, aldus Van Heijningen.

We kijken terug op een geslaagd symposium met als conclusie: de luchtkwaliteit moet beter en kan ook beter dankzij aardgas, en als zowel overheid als bedrijfsleven hun verantwoordelijkheden nemen, dan heeft dit RVOZ-initiatief zeker kans van slagen.

www.rvoz.nl
Avatar gebruiker
Mark
 
Berichten: 2979
Geregistreerd: 17 maart 2004, 23:16


Keer terug naar Brandstoffen en smeermiddelen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron